Chậu hoa lan 10 cành tặng sinh nhật BCO-036

2.500.000

Chậu hoa lan đột biến 9 cành BCO-068

2.250.000

Chậu hoa lan đột biến tím chớp BCO-071

1.250.000

Chậu hoa lan giá rẻ 1 cành BCO-022

350.000

Chậu hoa lan tím 5 cành BCO-041

1.250.000

Chậu hoa lan tím 6 cành BCO-010

1.500.000

Chậu hoa lan tím 7 cành khai trương BCO-008

1.500.000

Chậu hoa lan tím VIP 79 cành BCO-015

23.500.000

Chậu lan hồ điệp giá rẻ BCO-051

850.000