Bình hoa lan biếu tết nguyên đán BCO-060

5.000.000

Bình hoa lan hồ điệp tặng mẹ BCO-091

2.000.000

Bình hoa lan hồ điệp vàng biếu tết BCO-059

3.750.000

Bình hoa lan hồ điệp vàng chúc mừng BCO-056

1

Chậu hoa lan hồ điệp vàng táo tặng sếp đẹp BCO-094

1

Chậu hoa lan mừng khai trương BCO-067

1

Chậu hoa lan vàng 10 cành sang trọng BCO-072

2.500.000

Chậu hoa lan vàng 3 cành BCO-003

850.000

Chậu hoa lan vàng 5 cành BCO-034

1.250.000

Chậu hoa lan vàng biếu tết BCO-098

3.750.000

Chậu hoa lan vàng đẳng cấp BCO-019

35.000.000

Chậu hoa lan vàng siêu khủng BCO-014

35.000.000

Chậu hoa lan vàng siêu VIP 30 cành BCO-040

7.950.000

Chậu hoa lan vàng siêu VIP đẹp BCO-097

1

Chậu lan vàng 9 cành khai trương BCO-035

2.250.000

Chậu lan vàng mừng sinh nhật BCO-007

2.500.000

Chậu lan vàng tặng khai trương BCO-044

5.300.000

Thuyền hoa lan cá chép mừng khai trương BCO-063

1

Thuyền hoa lan vàng mừng khai trương BCO-064

1