Bình hoa lan 10 cành trắng sang trọng BCO-076

2.500.000

Bình hoa lan 25 cành xanh bơ đẹp BCO-093

6.250.000

Bình hoa lan 3 tầng mix màu 20 cành BCO-082

5.200.000

Bình hoa lan biếu tết nguyên đán BCO-060

5.000.000

Bình hoa lan biếu tết sang trọng BCO-030

5.300.000

Bình hoa lan cam 10 cành đẹp BCO-086

2.500.000

Bình hoa lan cam đất 10 cành BCO-105

2.500.000

Bình hoa lan cam sọc 9 cành phát tài BCO-075

2.250.000

Bình hoa lan cam sọc tặng mẹ BCO-070

1.250.000

Bình hoa lan để bàn mini BCO-079

1

Bình hoa lan hồ điệp hồng 20 cành BCO-103

5.000.000

Bình hoa lan hồ điệp tặng mẹ BCO-091

2.000.000

Bình hoa lan hồ điệp vàng biếu tết BCO-059

3.750.000

Bình hoa lan hồ điệp vàng chúc mừng BCO-056

1

Bình hoa lan hồ điệp xanh bơ 12 cành BCO-096

3.000.000

Bình hoa lan hồ điệp xanh dương BCO-095

1

Bình hoa lan hồng BCO-048

2.550.000

Bình hoa lan hồng phấn 20 cành siêu đẹp BCO-055

5.000.000

Bình hoa lan hồng phấn 5 cành đẹp BCO-054

1.250.000

Bình hoa lan nhí mini cam BCO-106

1

Bình hoa lan tặng sinh nhật BCO-087

2.000.000

Bình hoa lan trắng 9 cành đẹp BCO-104

2.250.000

Bình hoa lan trắng tặng sếp BCO-088

1.350.000

Bình hoa lan trắng-tím 10 cành đẹp BCO-089

2.500.000

Bình hoa lan xanh bơ mừng sinh nhật BCO-092

1.750.000

Chậu hoa lam cam 15 cành BCO-084

3.750.000

Chậu hoa lan 10 cành mix màu BCO-074

2.500.000

Chậu hoa lan 10 cành mix màu BCO-080

2.500.000

Chậu hoa lan 10 cành tặng sinh nhật BCO-036

2.500.000
-17%

Chậu hoa lan 10 cành tím cánh bướm BCO-023

2.500.000

Chậu hoa lan 3 cành hồng BCO-028

850.000

Chậu hoa lan 3 cành tặng sinh nhật BCO-038

850.000

Chậu hoa lan 3 tầng đẹp BCO-065

1

Chậu hoa lan 3 tầng tặng sếp đẹp BCO-078

1

Chậu hoa lan 4 cành trắng BCO-037

1.000.000

Chậu hoa lan 5 cành mix màu BCO-016

1.250.000

Chậu hoa lan 5 cành mix màu BCO-025

1.250.000

Chậu hoa lan 7 cành đột biến BCO-033

1.750.000

Chậu hoa lan cam đẹp BCO-047

3.750.000

Chậu hoa lan chúc mừng ngày 8-3 BCO-057

3.750.000

Chậu hoa lan đa sắc 9 cành BCO-043

2.250.000

Chậu hoa lan đa sắc siêu đẹp BCO-013

35.000.000

Chậu hoa lan đẹp 12 cành BCO-085

3.000.000

Chậu hoa lan đẹp trắng tím phối BCO-046

5.000.000

Chậu hoa lan đột biến 50 cành VIP BCO-077

1

Chậu hoa lan đột biến 9 cành BCO-068

2.250.000

Chậu hoa lan đột biến BCO-049

1.900.000

Chậu hoa lan đột biến hồng 5 Cành BCO-053

1.250.000

Chậu hoa lan đột biến tím chớp BCO-071

1.250.000

Chậu hoa lan giá rẻ 1 cành BCO-022

350.000