Chậu hoa lan 5 cành mix màu BCO-016

1.250.000

Chậu hoa lan 5 cành mix màu BCO-025

1.250.000

Chậu hoa lan đột biến hồng 5 Cành BCO-053

1.250.000

Chậu hoa lan đột biến tím chớp BCO-071

1.250.000

Chậu hoa lan vàng 5 cành BCO-034

1.250.000

Chậu lan hồ điệp hồng phấn 5 cành BCO-002

1.250.000