Giỏ hàng

Hoa Lan Hồ Điệp TT033

23,500,000đ

Số lượng : 101 câyMàu hoa : VàngChậu : CompositeMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(28)

Hoa Lan Hồ Điệp TT032

14,200,000đ

Số lượng : 60 câyMàu hoa : Trắng, HồngChậu : CompositeMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(34)

Hoa Lan Hồ Điệp TT031

12,000,000đ

Số lượng : 50 câyMàu hoa : TrắngChậu : CompositeMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(26)

Hoa Lan 120 Cành - 9 Tầng

28,000,000đ

Số lượng : 120 câyMàu hoa : Phối MàuChậu : CompositeMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(29)

Hoa Lan 100 Cành

16,500,000đ

Số lượng : 50 cây 2 cànhMàu hoa : VàngChậu : CompositMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(24)

Hoa Lan 60 Cành

14,800,000đ

Số lượng : 60 câyMàu hoa : Trắng, HồngChậu : CompositMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(28)

Hoa Lan 50 Cành

12,500,000đ

Số lượng : 50 câyMàu hoa : TrắngChậu : CompositMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(25)

Hoa Lan 50 Cành

13,000,000đ

Số lượng : 50 câyMàu hoa : TímChậu : CompositMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(35)

Hoa Lan 50 Cành

12,500,000đ

Số lượng : 50 câyMàu hoa : TímChậu : CompositMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(50)