Giỏ hàng

Hoa Lan Hồ Điệp SK54

3,720,000đ

Số lượng : 16 câyMàu hoa : Trắng, Hồng, CamChậu : Sứ CaoMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(33)

Hoa Lan Hồ Điệp SK52

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : TrắngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(49)

Hoa Lan Hồ Điệp SK50

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Tím, trắngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(36)

Hoa Lan Hồ Điệp SK44

2,640,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : TrắngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(44)

Hoa Lan Hồ Điệp SK37

2,640,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(50)

Hoa Lan Hồ Điệp SK33

6,600,000đ

Số lượng : 28 câyMàu hoa : TrắngChậu : Sứ CaoMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(31)

Hoa Lan Hồ Điệp SK32

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng, VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(49)

Hoa Lan Hồ Điệp SK029

5,000,000đ

Số lượng : 20 câyMàu hoa : Trắng, Tím, VàngChậu : Thuyền Thuận Buồm Xuôi gióMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(47)

Hoa Lan Hồ Điệp SK027

2,640,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(33)

Hoa Lan Hồ Điệp SK019

1,980,000đ

Số lượng : 9 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(30)

Hoa Lan Hồ Điệp SK014

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(29)

Hoa Lan Hồ Điệp Bon Sai

3,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Cà Rốt + Vàng SọcChậu : Bon SaiMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(45)

Hoa Lan Hồ Điệp SK003

3,800,000đ

Số lượng : 15 câyMàu hoa : Trắng + TímChậu : Thuyền GỗMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(46)

Hoa Lan Hồ Điệp SN067

1,910,000đ

Số lượng : 8 câyMàu hoa : Trắng + HồngChậu : Sứ CaoMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(22)

Hoa Lan Hồ Điệp KT058

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng + TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(23)

Hoa Lan Hồ Điệp SN065

2,640,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(29)