Giỏ hàng

Hoa Lan Hồ Điệp KT058

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Trắng + TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(23)

Hoa Lan Vàng KT001

4,400,000đ

Số lượng : 20 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(27)

Hoa Lan Vàng 5 Cây

1,100,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(28)

Hoa Lan Hồ Điệp KT040

1,540,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(28)

Hoa Lan Hồ Điệp KT039

1,540,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : Cam ĐỏChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(41)

Hoa Lan Hồ Điệp KT038

1,100,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(25)

Hoa Lan Hồ Điệp KT037

1,100,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : TímChậu : Đất NungMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(33)

Hoa Lan Hồ Điệp KT036

1,150,000đ

Số lượng : 5 câyMàu hoa : Cam Cà RốtChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(34)

Hoa Lan Hồ Điệp KT035

1,610,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(41)

Hoa Lan Hồ Điệp KT034

500,000đ

Số lượng : 2 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứNguồn gốc hoa nhập khẩu, chuẩn loại 1Miễn phí ship trong thành phốTrưng được 1 tháng trở lên

(48)

Hoa Lan Hồ Điệp KT033

1,540,000đ

Số lượng : 7 câyMàu hoa : Trắng, TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(26)

Hoa Lan Hồ Điệp KT032

3,140,000đ

Số lượng : 12 câyMàu hoa : VàngChậu : Thuyền GỗMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(46)

Hoa Lan Hồ Điệp KT031

3,520,000đ

Số lượng : 16 câyMàu hoa : Tím, Hồng, VàngChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(38)

Hoa Lan Hồ Điệp KT030

2,200,000đ

Số lượng : 10 câyMàu hoa : Phối MàuChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(22)

Hoa Lan Hồ Điệp KT029

1,420,000đ

Số lượng : 6 câyMàu hoa : TrắngChậu : Đất NungMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(35)

Hoa Lan Hồ Điệp KT028

660,000đ

Số lượng : 3 câyMàu hoa : TímChậu : SứMiễn phí ship trong phạm vi 5kmTrưng được 1 tháng trở lên

(23)